Privacy beleid

Deze website is eigendom en wordt uitgebaat door:

Jolis Pour Tous
Weerterweg 62, 3950 Bocholt

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij gebruiken ze voor de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties.

Jolis Pour Tous behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden en/of verdeelde diensten door Jolis Pour Tous te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van Jolis Pour Tous om deze diensten bij haar klanten te promoten.

U heeft ten alle tijden het recht om  u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. In iedere commeciële e-mail is er de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

Uiteraard houden we uw gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. U mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven.

Uw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp beveiligt uw data en maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy.

Bij een online betaling worden uw betalingsgegevens veilig verwerkt door Stripe, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

Jolis Pour Tous maakt gebruikt van Google Analytics om bezoekersaantallen te meten en statistische trends te bekijken.

Recht op vergetelheid

Indien u om welke reden dan ook verwijderd wil worden uit onze databanken kan u een verzoek indienden om uw gegevens te laten verwijderen. U kan uw verzoek verzenden naar nathalie@jolispourtous.be en uw gegevens zullen definitief verwijderd worden.

Als je hier nog vragen of hebt mag je altijd contact opnemen via nathalie@jolispourtous.be.

Inzage en correctie

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens in te kijken; geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Jolis Pour Tous verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven.

Op deze manier respecteert Jolis Pour Tous de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Als u verdere informatie wenst omtrent de verwerking van uw gegevens kan u steeds verdere vragen over stellen per e-mail naar het adres nathalie@jolispourtous.be.

Bewaartermijn van uw gegevens

Jolis Pour Tous bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na uw laatste aankoop.